Skills Center Toniataba

Voor veel kinderen in Gambia is vervolgonderwijs na de basisschool niet haalbaar vanwege de hieraan verbonden kosten of omdat er geen vervolgonderwijs in de buurt is. De inwoners van Toniataba zouden graag zien dat er in hun dorp een Skills Center (soort van ambachtsschool) wordt ontwikkeld. Het bestuur van de Stichting Karamba omarmt dit verzoek met volle overgave. Immers, het hebben van een beroepsopleiding/diploma verhoogt de kansen op een betaalde baan aanzienlijk en bevordert de economische zelfstandigheid. Het bestuur heeft derhalve besloten om in 2020 alles in het werk te stellen om de realisatie van een Skills Center mogelijk te maken.