Sponsor a scholar!

Going to school as a child is not a matter of course everywhere. Also in The Gambia many children do not get a chance to learn due to lack of money. Almost 80% of the population in The Gambia is unemployed and if there is income, it is often no more than € 20, –

Sponsor een scholier!

Niet overal is het vanzelfsprekend om als kind naar school te gaan. Ook in Gambia krijgen veel kinderen door geldgebrek geen kans om te leren. Bijna 80% van de bevolking in Gambia is werkloos en als er wel inkomen is, dan is dat vaak niet meer dan € 20,- per maand. Met uw hulp kan

School supplies wanted!

To fill the pensil cases for the children in Toniataba, we are eagerly looking for all kinds of school supplies, such as erasers, pencil sharpeners, scissors, pens, pencils etc. Can you help us?

Schoolspullen gevraagd!

Oproep! Voor het vullen van de etuis voor de kinderen in Toniataba, zijn wij naarstig op zoek naar allerhande schoolspulletjes, zoals gummetjes, puntenslijpers, schaartjes, pennen, potloden etc. Kunt u ons helpen? Delen vinden wij fijn!

Nice aprons

Besides bags and pen cases, we also make and sell aprons. You can even order them with your (company) name embroidered on them! For example, we have already made aprons for the employees of Koping Flora in Ermelo. The proceeds from the sale of the aprons, which are available from € 8.50, will go entirely

Leuke schorten

Behalve tassen en etuis, maken en verkopen wij ook schorten. U kunt ze zelfs bestellen met uw (bedrijfs-)naam erop geborduurd! Zo hebben we bijvoorbeeld al schorten gemaakt voor de medewerkers van Koping Flora in Ermelo. De opbrengst van de verkoop van de schorten, die verkrijgbaar zijn vanaf € 8,50, komt geheel ten goede aan onze

Pen cases for school children in Toniataba

From the pieces of cloth that remain after making the bags (see our previous post), volunteers Marina van Veen and Bep de Vries make pen cases for the school children in Toniataba, Gambia. We fill the cases with pens and pencils, donated by Open Doors. Do you have any school supplies left? We will be

Etuis voor de scholieren

Van de lapjes stof die overblijven na het maken van de tassen (zie onze vorige post), maken vrijwilligers Marina van Veen en Bep de Vries etuis voor de schoolkinderen in Toniataba, Gambia. We vullen de etuis met o.a. pennen en potloden, die gedoneerd zijn door Open Doors. Heeft u ook schoolspullen over? U maakt ons

Karamba bags!

Our creative all-rounders Niesje Last and Laurine Erends make the most beautiful bags from felt, jute and denim! The bags are for sale from € 9.50 and the proceeds of the sale will go entirely to the foundation. Interested? Mail us!

Karamba tassen!

Onze creatieve alleskunners Niesje Last en Laurine Erends maken de prachtigste tassen van vilt, jute en denim! De tassen zijn te koop vanaf € 9,50 en de opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de stichting. Belangstelling? Stuur ons dan een mailtje!

We’ve received printers

Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken gave us two very nice professional printers, including a whole stock of cartridges! The first one has already been transported to The Gambia and will probably arrive at the end of June, the second will be transported with the next container. Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken

Inrichting van een computerlokaal

Met gedoneerde computers hebben we een apart computerlokaal voor de leerlingen ingericht. Zij leren met een computer omgaan en kunnen op een nieuwe manier kennis op doen. Stichting Karamba heeft alle computers en toebehoren geleverd.  Deze computers, beeldschermen, toetsenborden en muizen komen uit onze kringloopwinkel in Nederland of zijn via andere kanalen gedoneerd. Al het materiaal

Printers gekregen van makelaar

Wij kregen van Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken twee hele mooie professionele printers, inclusief een hele voorraad cartridges! De eerste is al op transport gegaan naar Gambia en zal daar waarschijnlijk eind juni aankomen, de tweede gaat met de eerst volgende container mee. Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken ontzettend bedankt, de

Omheinen van de groentetuin

Bij de school is een groentetuin gerealiseerd, die door de leerlingen en onderwijzers wordt onderhouden. De groenten en het fruit worden gebruikt voor de maaltijden die tussen de middag aan de leerlingen worden verstrekt. De leerlingen leren zo groenten en fruit te telen en eten de door hen zelf verbouwde producten. Een deel van de

Received computers

At the beginning of March the “Goede Herderschool” gave us no less than 30 computers for the school in Toniataba! Volunteer  Wim of  “De Zaak van Ermelo“,  is busy preparing all computers for use in The Gambia. We would like to thank the Goede Herderschool for this generous gift, we are very happy with it!

Computers van de Goede Herderschool gekregen

Begin maart hebben wij van de Goede Herderschool maar liefst 30 computers gekregen voor de school in Toniataba! Vrijwilliger van De Zaak van Ermelo Wim is druk bezig alle pc’s gereed te maken voor gebruik in Gambia. Wij willen de Goede Herderschool bij deze bedanken voor deze gulle gift, wij zijn er ontzettend blij mee!

Container to the Gambia

Yesterday another container with 40 m3 (!) of goods was transported to The Gambia. The transport of a container is very expensive, therefor volunteers Annelien, Koen, Niesje, Teun and Wim, used every cubic cm and packed it with goods for the hospital and the school in Toniataba and for the shop in Soma. Normally a

Container naar Gambia

Gisteren is er weer een container met 40 m3 (!) goederen op transport gegaan naar Gambia. Het transport van een container is enorm kostbaar, en daarom hebben vrijwilligers Annelien, Koen, Niesje, Teun en Wim iedere kubieke cm benut en volgestouwd met spullen voor het ziekenhuis en de school in Toniataba en voor de kringloopwinkel in