Waterpompstation op zonnepanelen

De stichting heeft gezorgd voor een waterpomp-station, met watertanks voor de tuin. De elektrische pomp werkt op zonnepanelen. Er zijn ook zonnepanelen gebruikt voor de school, het lerarenhuis en het ziekenhuis. Een prachtig project!

Waterpumpstation on solar

The foundation has provided a water pump station, with water tanks for the garden. The electric pump runs on solar panels. Solar panels have also been used for the school, the teacher’s house and the hospital. A wonderful project!