Start bouw klaslokalen

We zijn gestart met de bouw van twee extra klaslokalen voor de school in Toniataba. De bouw hiervan is mede mogelijk gemaakt door de Leonardo-school in Harderwijk. Zij zamelden voor onze stichting een flink geldbedrag in. De stenen voor de lokalen zijn van zand gebakken, en de eerste lagen stenen zijn inmiddels gemetseld.

Start building classrooms

We have started the construction of two extra classrooms for the school in Toniataba. The construction of these was made possible by the Leonardo school in Harderwijk. They collected a large amount of money for our foundation. The stones for the classrooms have been fired from sand, and the first layers of stones have been