Trendy cushions and decorative doorstops

For trendy denim cushions (from € 8.50) and decorative doorstops (from € 5.50) made of denim you can also contact us. As with all articles made by our employees, the proceeds will go entirely to the foundation! For more information, please send us an email.

Hippe kussentjes en decoratieve deurstoppers

Voor hippe denim kussentjes (vanaf € 8,50) en decoratieve deurstoppers (vanaf € 5,50) van denim kunt u ook bij ons terecht. Zoals met alle artikelen die onze medewerkers maken, komt de opbrengst geheel ten goede aan de stichting! Voor meer informatie kunt u ons een mailtje sturen.