Elk project een bord

Alle projecten van Stichting Karamba krijgen voortaan een sponsorbord. Het lerarenhuis heeft er inmiddels al één. Er wordt nog een grotere voor gemaakt, maar het begin is er!

A sign for every project

All projects of the Karamba Foundation will from now on receive a sponsor board. The teacher’s house already has one. A bigger one will be made, but the beginning is there!

Hulp voor Aisha

Aisha is geboren met neurologische afwijkingen. Ze kan bijna niet meer lopen. Haar familie heeft geen geld om haar te laten behandelen, en daardoor is er medisch gezien al veel te lang niets voor haar gedaan. Stichting Karamba betaalt nu haar bezoeken aan de arts en fysiotherapeut. Hierdoor gaat ze inmiddels vooruit. Met de laatste

Help for Aisha

Aisha was born with neurological abnormalities. She can hardly walk anymore. Her family has no money to have her treated, so medically nothing has been done for her for far too long. The Karamba Foundation now pays her visits to the doctor and physiotherapist. Because of this she is making progress. With the last container