Egalisatie schoolplein

In de media

Ermelo Nieuws – 10 jan 2023: https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20230110/henk-van-bruggen-en-marielle-kuijpers-van-stichting-karamba-zoeken-een-fondsenwerver/ Ermelo Nieuws – 12 sept 2022:https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20220912/stichting-karamba-uit-ermelo-zoekt-nieuwe-bestuursleden/ Ermelo Nieuws – 6 april 2022:https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20210406/help-stichting-karamba-uit-ermelo-met-inrichten-ambachtsschool-in-gambia/ Veluweportaal: https://veluweportaal.nl/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-stichting-karamba.pdf

Toniataba Technical Secondary School opent haar deuren

Wat in 2019 startte met een goed idee aan een keukentafel in Ermelo, is deze maand werkelijkheid geworden in het Afrikaanse Gambia. Stichting Karamba is enorm trots dat de Toniataba Technical Secondary School in Gambia officieel in gebruik is genomen.

STICHTING KARAMBA ZOEKT BESTUURSLEDEN!

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die zich in willen zetten om kinderen in Gambia te helpen een betere toekomst te realiseren. De komende tijd wil onze stichting zich toespitsen op het realiseren van onderwijs- en arbeidsmarktprojecten in de regio Toniataba/Soma. Samen met een aantal partners hebben we net

Soma Gambia News

Over Gambia

Gambia is het kleinste land van het Afrikaanse continent en wordt volledig omsloten door Senegal. Het ligt op het meest westelijke puntje van Afrika. Gambia boort het zich vanaf de Afrikaanse westkust als het ware als een lange, gekromde vinger landinwaarts. Aan de kust is het land nog 48 km breed, maar het versmalt zich

Over Stichting Karamba

Op 20 maart 2015 werd Stichting Karamba opgericht. De oprichters en het bestuur van de Nederlandse stichting hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, door het uitvoeren van kleinschalige projecten in het land. Onze stichting wil samen met de lokale bevolking projecten opzetten op het gebied van onderwijs, medische zorg, landbouw, zelfstandig ondernemerschap

ANBI

Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Karamba heeft een ANBI-status sinds 20 maart 2015 en is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer: 98745. U kunt onze registratie controleren op de website van de belastingdienst. Ook kunt u daar verdere informatie

Jaarverslagen

Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2022 Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020 Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019 jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015

Visie

De Stichting Karamba verricht haar werkzaamheden met inachtneming van een aantal essentiële uitgangspunten. Duurzaam resultaatStichting Karamba richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat. Kleinschalige hulpOndanks de slechte omstandigheden werkt Stichting Karamba vanuit

Missie en doel

Stichting Karamba is ontstaan vanuit gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een beter toekomstperspectief hebben. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer kunt

Bestuur

Stichting Karamba heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor aansturing, beleid, financieel beheer en interne- en externe communicatie van de stichting. Zij dragen zorg voor het functioneren van de stichting en de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden over de drie bestuursleden verdeeld. Voor het

Uw steun

Om de doelstellingen van onze stichting te kunnen realiseren, is het uitermate belangrijk dat particulieren, bedrijven en instellingen ons willen steunen! Er zijn een aantal sponsormogelijkheden om bij te dragen aan de projecten van de Stichting Karamba: Periodieke gift Sponsor een scholier in Toniataba Direct een bijdrage storten (klik hiervoor op onderstaande groene button)

Periodieke gift

Een periodieke gift is zowel voor u, als voor de Stichting Karamba, aantrekkelijk. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Sinds 2014 hoeft de periodieke gift NIET meer bij de notaris vastgelegd te worden. U kunt dit ook middels een schenkingsovereenkomst rechtstreeks met ons regelen. Wilt u hier meer over weten? Mail ons dan op

Sponsor een scholier in Toniataba

Niet overal is het vanzelfsprekend om als kind naar school te gaan. Ook in Gambia krijgen veel kinderen door geldgebrek geen kans om te leren. Bijna 80% van de bevolking in Gambia is werkloos en als er wel inkomen is, dan is dat vaak niet meer dan € 20,- per maand. Met uw hulp kan

Direct een bijdrage storten

Uw gift maakt het mogelijk om onze projecten te kunnen realiseren. Uw bijdrage is meer dan welkom en kunt u storten op bankrekening NL 14 RABO 0303567996 t.n.v. de Stichting Karamba, of door te klikken op onderstaande groene button. Uw gift is fiscaal aftrekbaar aangezien onze stichting een ANBI-status heeft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot sponsoring,neem

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Gambia staat op een heel laag peil. Er is een tekort aan vrijwel alles: er zijn te weinig klinieken, te weinig artsen, te weinig geschoolde verpleegkundigen, en te weinig medicijnen. Op het platteland zijn duizenden mensen afhankelijk van de (kraam-) klinieken die in de wat grotere dorpen zijn gevestigd. Patiënten moeten daarheen

Onderwijs

Tegenwoordig volgt ongeveer 55% van de kinderen lager onderwijs. Sinds enkele jaren is het lager onderwijs op de overheidsscholen voor meisjes gratis; daardoor is het analfabetisme gedaald. Hoewel het onderwijs door de overheid wordt betaald, moeten de ouders wel zelf de kosten voor boeken, schriften, pennen en het schooluniform betalen.Veel kinderen volgen niet het hele

Economie

De economie van Gambia behoort tot één van de zwaksten in de wereld. Het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking is € 350 (in Nederland meer dan € 20.000).De Gambiaanse economie rust hoofdzakelijk op de agrarische sector. De landbouw heeft als belangrijkste exportproduct de pinda. Dat is een wankele basis, omdat de prijzen

Bevolking

Gambia heeft ongeveer 1,5 miljoen inwoners en behoort met z’n 110 inwoners per km2 tot één van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De meeste mensen wonen in de kuststreek, waar de vier belangrijkste steden liggen, Banjul, Serekunda, Bakau/Fajar en Brikama. In Gambia wonen verschillende etnische groepen, waarvan de Mandinka met 44% de grootste is. Verder

Stichting Karamba

Onze stichting streeft naar betere leefomstandigheden en een rooskleuriger toekomstperspectief voor inwoners van Gambia. Om dit doel te bereiken, hebben we in de afgelopen jaren al veel gerealiseerd. En er staan nog veel mooie projecten in de steigers! De initiatiefnemers en bestuursleden van de stichting hebben hun hart al járen geleden verloren aan Gambia. Met

Hulp aan mensen met visuele beperking

Onze stichting helpt ook mensen met visuele problemen. Van het bedrijf Tempel Opticiens krijgen we heel veel brillen, met lenzen op sterkte. Deze brillen worden in het ziekenhuis door een oogarts nagekeken en aan de juiste patiënten gegeven. Voor een aantal vrouwen uit het dorp Toniataba hebben we een staaroperatie bekostigd. Staar komt in Gambia

Overkapte wachtruimte en extra geboortekamer

Voor zwangere vrouwen, moeders en kinderen willen we een overkapte wachtruimte bij het ziekenhuis realiseren. De vrouwen en jonge kinderen komen voor gezondheidscontroles en vaccinaties naar de kliniek, en moeten hier vaak kilometers ver voor lopen. Eenmaal bij het ziekenhuis wachten ze soms uren buiten in de brandende zon voordat ze aan de beurt zijn.

Noodzakelijke middelen

In 2015 doneerden we 200 uniformen aan het ziekenhuis van Soma, gelegen vlakbij en met een dependance in Toniataba. Toen we het ziekenhuis binnenkwamen, schrokken we enorm van de diep armoedige situatie waarin de zieken zich bevonden. Ze lagen op oude bedden met alleen plastic matrassen, zonder kussens, dekens of lakens. We hebben het hoofd van het ziekenhuis

Voorzieningen ziekenhuis

Stichting Karamba levert medische hulpmiddelen en materialen aan een ziekenhuis in Soma. Ook worden middelen verstrekt aan een medische kliniek in Toniataba. In de afgelopen twee jaar hebben we veel kunnen doneren aan het ziekenhuis in Soma en de medische kliniek in Toniataba. Zo helpen we ze aan verpleeguniformen, ziekenhuisbedden, matrassen, lakens, verbandmiddelen, instrumenten, laptops

Woning voor de leerkrachten

Een grote wens van de inwoners van Toniataba was de bouw van een huis voor de leerkrachten van de school. Leerkrachten woonden vaak in het huis van de ouders van één van de leerlingen. Een verre van optimale situatie, met als gevolg dat leerkrachten niet lang op de school blijven werken. Hierdoor kregen de kinderen

Schooluniformen

Stichting Karamba voorziet kinderen van schoenen, schooluniformen en schooltassen, zodat zij naar school kunnen.  Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld. Het is daar niet vanzelfsprekend dat ieder kind naar school gaat. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van drie jaar naar school.  Naast het benodigde studiemateriaal en de betaling van schoolkosten, moeten

Schilderen schoolgebouw

Een volgend project voor de school was het opnieuw schilderen van de binnen- en buitenkant van de school . Dit schilderwerk is eind 2016 afgerond. Om het af te maken, is er meteen een prachtig hek voor het schoolgebouw geplaatst.

Inrichting schoolgebouw

We hebben de klassen kunnen voorzien van nieuwe stoelen. Deze zijn gedoneerd door een school uit Harderwijk, en met de container verscheept naar Gambia.

Extra klaslokalen

We hebben twee extra klaslokalen voor de kleuterafdeling (nursery) gebouwd. Dit was nodig omdat er verschillende klassen (leeftijdsgroepen) bij elkaar in één lokaal zaten. Dit maakte het lesgeven erg moeilijk en daarnaast zaten er te veel kinderen in een ruimte. Inmiddels zitten er ongeveer 450 kinderen op de school in Toniataba.

https://www.stichtingkaramba.nl/category/projecten/school/

Kringloopwinkel in Soma

Eén van de projecten die Stichting Karamba heeft gerealiseerd, is de opzet van een kringloopwinkel in Soma. Onze contactpersoon Karamba verkocht in Soma al kleding en speelgoed dat wij hem vanuit Nederland toezonden. Hij was daarin zeer succesvol en het voorzag duidelijk in een behoefte. Hierdoor ontstond het idee om een winkel op te zetten

Geschiedenis

Gambia maakte ooit deel uit van het Ghanese Rijk. De eerste schriftelijke bronnen over het land zijn verslagen van Arabische handelaren uit de 9e en 10e eeuw. De Arabieren haalden slaven, goud, en ivoor uit het gebied via een handelsroute door de Sahara. In de 15e eeuw namen de Portugezen deze handel over via zeeroutes. Gambia maakte