Waarom zou je bestuurslid bij een goed doel willen worden? Wie heeft daar tegenwoordig nog tijd voor dan?

Goede doelen (maar ook verenigingen) hebben anno 2022 grote moeite om bestuursleden en andere vrijwilligers te vinden. Waar het vroeger als een eer werd gezien als je als bestuurslid of vrijwilliger via een stichting je steentje bijdroeg aan de maatschappij, zijn we daar tegenwoordig niet meer zo snel van onder de indruk.

Onderzoeken wijzen uit dat wij blijkbaar steeds meer van mening zijn dat anderen zichzelf moeten redden. Onze maatschappij kenmerkt zich vaker door een houding waar ‘wat brengt het mij?’ centraal lijkt te staan. En waar waardering en wederkerigheid erg belangrijk worden gevonden.

Zogenaamde generatieY-leden, zij die na 1980 zijn geboren, vormen met 58% een groot en belangrijk deel van de groep waarop stichtingen en verenigingen zouden willen leunen. Maar juist deze generatie wordt geconfronteerd met een leven lang leren, mantelzorger zijn of zich op een andere manier inzetten voor hun naasten. Daarnaast worden zij geacht een gezond leven te leiden door minimaal twee keer per week te sporten. En ziet men dus ook nog graag dat generatie Y zich vrijwillig inzet voor de maatschappij.

Niet te doen dus, zou je zeggen!?

Maar ondanks een drukke agenda en een maatschappij die steeds individualistischer wordt wil ‘men’ over het algemeen wel zinvol bezig zijn en iets terug doen voor de maatschappij. Het liefst voor een onderwerp waar je je betrokken bij voelt door eigen ervaringen, je leefsituatie of persoonlijke interesses. Vrijwilliger zijn helpt je verder te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen; je leert nieuwe vaardigheden en je kennis wordt verdiept. En misschien nog wel het belangrijkste aspect is dat je door je in groepsverband in te zetten ervoor zorgt dat je nieuwe mensen leert kennen en je netwerk wordt uitgebreid.

De crux zit ‘m dus in het vinden van de juiste balans. Wekelijkse inzet van een paar uur is wellicht overvraagd, maar twee uurtjes inzet op maandbasis is waarschijnlijk voor de meesten prima te doen.

Stichting Karamba heeft als doel het realiseren van onderwijs- en arbeidsmarktprojecten in de regio Toniataba/Soma in Gambia. Samen met een aantal partners hebben wij in die regio een middelbare technische school gerealiseerd, welke in september van dit jaar haar deuren heeft geopend. De volgende stap is werkgelegenheid creëren, zodat de leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen.

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die zich een paar uurtjes per maand in willen zetten om kinderen in Gambia te helpen een betere toekomst te realiseren.

We zijn op zoek naar bestuursleden met kennis en ervaring op het gebied van (beroeps) onderwijs of arbeidsmarkt. En ook ervaringsdeskundigen op het gebied van fundraising, grantmaking en sponsoring komen wij graag mee in contact. Vanzelfsprekend is iedereen die Gambia een warm hart toedraagt van harte welkom.

Je kunt ons bereiken via Henk van Bruggen (voorzitter) 06-13303085 of henk@stichtingkaramba.nl.