Visie

De Stichting Karamba verricht haar werkzaamheden met inachtneming van een aantal essentiële uitgangspunten.

Duurzaam resultaat
Stichting Karamba richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

Kleinschalige hulp
Ondanks de slechte omstandigheden werkt Stichting Karamba vanuit de filosofie dat de leefomstandigheden voor de inwoners van Gambia verbeterd kunnen worden door middel van kleinschalige hulp. Er wordt niet gemeten aan de westerse cultuur.

Kinderen hebben recht op een toekomst
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor diens familie en hun land.

Transparant
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of het nu om gaat om schooluniformen of om het bekostigen van een gebouw. Stichting Karamba financiert middelen die onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid ten goede komen. Om dit alles inzichtelijk te maken worden financiën in Nederland en Gambia op de cent nauwkeurig bijgehouden in een overzichtelijk boekhoudkundig programma.