Toniataba Technical Secondary School opent haar deuren

Wat in 2019 startte met een goed idee aan een keukentafel in Ermelo,  is deze maand werkelijkheid geworden in het Afrikaanse Gambia. Stichting Karamba is enorm trots dat de Toniataba Technical Secondary School in Gambia officieel in gebruik is genomen.  De eerste groep leerlingen is deze week gestart met de opleidingen elektrotechniek, metaalbewerking, houtbewerking,  technisch tekenen en autotechniek. Over drie jaar zullen zij hun opleiding afronden met een officieel diploma van de West African Senior School Certificate Examination (WASSCE). 

De economie van Gambia behoort tot één van de zwaksten in de wereld. En het werkloosheidscijfer ligt boven de 80%. Wil een kind in Gambia niet veroordeeld worden tot dezelfde armoede als waarin hij of zij nu opgroeit, dan moet het zich onderscheiden door het leren van een vak. 

De Toniataba Technical Secondary School is een ambachtsschool waar jongens en meisjes tot vakmensen worden opgeleid. Na het afronden van de opleiding zijn de leerlingen klaar om direct hun geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen. In loondienst of zelfs als kleine zelfstandige.

De school geeft aan dat dit studiejaar maar liefst honderd leerlingen zullen gaan starten met één van de vijf opleidingen. Een prachtig resultaat! De verwachting is dat het volgende semester het leerlingenaantal flink zal toenemen en het opleidingenaanbod dan kan worden uitgebreid met nog meer praktijkgerichte vakken. 

Wat drie jaar geleden startte als een goed idee in Ermelo, gaat de komende jaren grote impact hebben op de toekomst van honderden kinderen, die geboren zijn in een land waar de mogelijkheden niet voor het oprapen liggen. Wil jij ons helpen deze kinderen die kans te geven? Klik dan hier