Extra klaslokalen

We hebben twee extra klaslokalen voor de kleuterafdeling (nursery) gebouwd. Dit was nodig omdat er verschillende klassen (leeftijdsgroepen) bij elkaar in één lokaal zaten. Dit maakte het lesgeven erg moeilijk en daarnaast zaten er te veel kinderen in een ruimte. Inmiddels zitten er ongeveer 450 kinderen op de school in Toniataba.