Bestuur

Stichting Karamba heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor aansturing, beleid, financieel beheer en interne- en externe communicatie van de stichting. Zij dragen zorg voor het functioneren van de stichting en de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden over de drie bestuursleden verdeeld.

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen en dergelijke komen niet voor rekening van de stichting. Reizen naar Gambia worden door bestuursleden zelf betaald. Zij genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuursleden zijn benoemd voor de duur van 7 jaar .

Bestuursleden
Henk van Bruggen, voorzitter

Teun Last, penningmeester

Laurine Erends, sectraris

Het bestuur wordt ondersteund door de echtgenotes Niesje Last en Rita van Bruggen, die als vrijwilligers enorm veel werk verzetten.