Printers gekregen van makelaar

Wij kregen van Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken twee hele mooie professionele printers, inclusief een hele voorraad cartridges! De eerste is al op transport gegaan naar Gambia en zal daar waarschijnlijk eind juni aankomen, de tweede gaat met de eerst volgende container mee.

Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken ontzettend bedankt, de school in Toniataba is er blij mee!

Container naar Gambia

Gisteren is er weer een container met 40 m3 (!) goederen op transport gegaan naar Gambia. Het transport van een container is enorm kostbaar, en daarom hebben vrijwilligers Annelien, Koen, Niesje, Teun en Wim iedere kubieke cm benut en volgestouwd met spullen voor het ziekenhuis en de school in Toniataba en voor de kringloopwinkel in Soma. Normaal gesproken is een container ongeveer 3 weken onderweg, maar i.v.m. de coronacrisis zal deze container pas eind juni arriveren in Gambia.

Wilt u ons helpen om de kosten voor het transport te dragen? U kunt hier een donatie doen!

Feestelijke opening nieuwbouw school Toniataba

Wat een prachtige reis naar Gambia hebben we weer achter de rug! We zijn nieuwe, bijzondere ervaringen rijker… Een belangrijke reden van onze komst was de opening van een extra gebouw, met 2 nieuwe klaslokalen, voor de school in Toniataba. En wat een schouwspel was dit openingsmoment! De ceremonie haalde zelfs de nationale televisie van Gambia..

Het was vlak vóór de opening al indrukwekkend. Zo’n 400 (!) leerlingen van de school liepen ons onderweg tegemoet. Met de hele stoet liepen we verder naar de school voor de openingsceremonie. Er waren veel belangrijke gasten aanwezig. De burgemeester van Toniataba, het hoofd van de school en zelfs een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs hielden speeches. Een imam bad voor de school, leerlingen deden een voordracht en er werd gezongen en gedanst door moeders. Samen met de hoogwaardigheidsbekleders knipten we het openingslintje door.

Elke spreker sprak grote waardering en dankbaarheid uit voor Karamba en onze stichting. Maar ook voor onze sponsors in Nederland, en in het bijzonder de Leonardoschool in Harderwijk. De nieuwe lokalen konden we namelijk bouwen dankzij een geweldige financiële donatie van deze school. In juni organiseerden zij de hele maand allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor onze stichting. Dankzij deze opbrengst heeft de school in Toniataba nu meer ruimte voor de leerlingen! “Together we make a difference” staat dan ook op het grote spandoek dat aan het nieuwe gebouw hing. Met boven de tekst een foto van de leerlingen van de Leonardoschool.

Alle leerlingen en leerkrachten van de Leonardoschool: ontzettend bedankt! Jullie hebben écht het verschil gemaakt!

Vrijwilligers gezocht!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons 1 à 2 dagdelen per week willen helpen met het inpakken van goederen die wij naar Gambia versturen. Ieder kwartaal zenden wij een zeecontainer vol met goederen naar Gambia. Deze goederen moeten zorgvuldig worden ingepakt om schade te voorkomen. Met deze goederen kunnen wij weer diverse goede doelen in Gambia steunen.
Heb je interesse om ons te helpen of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar: henk@stichtingkaramba.nl

Skills Center Toniataba

Voor veel kinderen in Gambia is vervolgonderwijs na de basisschool niet haalbaar vanwege de hieraan verbonden kosten of omdat er geen vervolgonderwijs in de buurt is. De inwoners van Toniataba zouden graag zien dat er in hun dorp een Skills Center (soort van ambachtsschool) wordt ontwikkeld. Het bestuur van de Stichting Karamba omarmt dit verzoek met volle overgave. Immers, het hebben van een beroepsopleiding/diploma verhoogt de kansen op een betaalde baan aanzienlijk en bevordert de economische zelfstandigheid. Het bestuur heeft derhalve besloten om in 2020 alles in het werk te stellen om de realisatie van een Skills Center mogelijk te maken.

Start bouw klaslokalen

We zijn gestart met de bouw van twee extra klaslokalen voor de school in Toniataba. De bouw hiervan is mede mogelijk gemaakt door de Leonardo-school in Harderwijk. Zij zamelden voor onze stichting een flink geldbedrag in. De stenen voor de lokalen zijn van zand gebakken, en de eerste lagen stenen zijn inmiddels gemetseld.