Adviseur fundraising, grantmaking en sponsoring gezocht! 

Stichting Karamba heeft als doel het realiseren van onderwijs- en arbeidsmarktprojecten in de regio Toniataba/Soma in Gambia. Samen met een aantal partners hebben wij in die regio een middelbare technische school gerealiseerd, welke in september van dit jaar haar deuren heeft geopend. De volgende stap is werkgelegenheid creëren, zodat de leerlingen praktijkervaring kunnen gaan opdoen. 

In de media

Ermelo Nieuws – 12 sept 2022:https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20220912/stichting-karamba-uit-ermelo-zoekt-nieuwe-bestuursleden/ Ermelo Nieuws – 6 april 2022:https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20210406/help-stichting-karamba-uit-ermelo-met-inrichten-ambachtsschool-in-gambia/ Veluweportaal: https://veluweportaal.nl/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-stichting-karamba.pdf

Over ons

Op 20 maart 2015 werd Stichting Karamba opgericht. De oprichters en het bestuur van de Nederlandse stichting hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, door het uitvoeren van kleinschalige projecten in het land. Onze stichting wil samen met de lokale bevolking projecten opzetten op het gebied van onderwijs, medische zorg, landbouw, zelfstandig

Waarom zou je bestuurslid bij een goed doel willen worden? Wie heeft daar tegenwoordig nog tijd voor dan?

Goede doelen (maar ook verenigingen) hebben anno 2022 grote moeite om bestuursleden en andere vrijwilligers te vinden. Waar het vroeger als een eer werd gezien als je als bestuurslid of vrijwilliger via een stichting je steentje bijdroeg aan de maatschappij, zijn we daar tegenwoordig niet meer zo snel van onder de indruk. Onderzoeken wijzen uit

Hoe lief is dat?!?

Wilma Petersen, winnares van de selfie actie van de De Zaak van Ermelo, kwam haar prijs ophalen, maar heeft deze gelijk gedoneerd aan Stichting Karamba, voor de aanschaf van schooluniformen voor de kinderen!!

Schooltassen

Stichting Karamba ondersteunt de leerlingen van de Toniataba Lower Basic School. In oktober ontvingen maar liefst 90 kinderen een gloednieuwe schooltas.

Egalisatie schoolplein

Toniataba Technical Secondary School opent haar deuren

Wat in 2019 startte met een goed idee aan een keukentafel in Ermelo, is deze maand werkelijkheid geworden in het Afrikaanse Gambia. Stichting Karamba is enorm trots dat de Toniataba Technical Secondary School in Gambia officieel in gebruik is genomen.

STICHTING KARAMBA ZOEKT BESTUURSLEDEN!

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die zich in willen zetten om kinderen in Gambia te helpen een betere toekomst te realiseren. De komende tijd wil onze stichting zich toespitsen op het realiseren van onderwijs- en arbeidsmarktprojecten in de regio Toniataba/Soma. Samen met een aantal partners hebben we net

Soma Gambia News

Over Gambia

Gambia is het kleinste land van het Afrikaanse continent en wordt volledig omsloten door Senegal. Het ligt op het meest westelijke puntje van Afrika. Gambia boort het zich vanaf de Afrikaanse westkust als het ware als een lange, gekromde vinger landinwaarts. Aan de kust is het land nog 48 km breed, maar het versmalt zich

ANBI

Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Karamba heeft een ANBI-status sinds 20 maart 2015 en is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer: 98745. U kunt onze registratie controleren op de website van de belastingdienst. Ook kunt u daar verdere informatie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020 Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019 jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015

Visie

De Stichting Karamba verricht haar werkzaamheden met inachtneming van een aantal essentiële uitgangspunten. Duurzaam resultaatStichting Karamba richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat. Kleinschalige hulpOndanks de slechte omstandigheden werkt Stichting Karamba vanuit

Missie en doel

Stichting Karamba is ontstaan vanuit gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een beter toekomstperspectief hebben. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer kunt

Bestuur

Stichting Karamba heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor aansturing, beleid, financieel beheer en interne- en externe communicatie van de stichting. Zij dragen zorg voor het functioneren van de stichting en de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden over de drie bestuursleden verdeeld. Voor het

Uw steun

Om de doelstellingen van onze stichting te kunnen realiseren, is het uitermate belangrijk dat particulieren, bedrijven en instellingen ons willen steunen! Er zijn een aantal sponsormogelijkheden om bij te dragen aan de projecten van de Stichting Karamba: Periodieke gift Sponsor een scholier in Toniataba Direct een bijdrage storten (klik hiervoor op onderstaande groene button)

Periodieke gift

Een periodieke gift is zowel voor u, als voor de Stichting Karamba, aantrekkelijk. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Sinds 2014 hoeft de periodieke gift NIET meer bij de notaris vastgelegd te worden. U kunt dit ook middels een schenkingsovereenkomst rechtstreeks met ons regelen. Wilt u hier meer over weten? Mail ons dan op

Sponsor een scholier in Toniataba

Niet overal is het vanzelfsprekend om als kind naar school te gaan. Ook in Gambia krijgen veel kinderen door geldgebrek geen kans om te leren. Bijna 80% van de bevolking in Gambia is werkloos en als er wel inkomen is, dan is dat vaak niet meer dan € 20,- per maand. Met uw hulp kan

Direct een bijdrage storten

Uw gift maakt het mogelijk om onze projecten te kunnen realiseren. Uw bijdrage is meer dan welkom en kunt u storten op bankrekening NL 14 RABO 0303567996 t.n.v. de Stichting Karamba, of door te klikken op onderstaande groene button. Uw gift is fiscaal aftrekbaar aangezien onze stichting een ANBI-status heeft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot sponsoring,neem

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Gambia staat op een heel laag peil. Er is een tekort aan vrijwel alles: er zijn te weinig klinieken, te weinig artsen, te weinig geschoolde verpleegkundigen, en te weinig medicijnen. Op het platteland zijn duizenden mensen afhankelijk van de (kraam-) klinieken die in de wat grotere dorpen zijn gevestigd. Patiënten moeten daarheen

Onderwijs

Tegenwoordig volgt ongeveer 55% van de kinderen lager onderwijs. Sinds enkele jaren is het lager onderwijs op de overheidsscholen voor meisjes gratis; daardoor is het analfabetisme gedaald. Hoewel het onderwijs door de overheid wordt betaald, moeten de ouders wel zelf de kosten voor boeken, schriften, pennen en het schooluniform betalen.Veel kinderen volgen niet het hele

Economie

De economie van Gambia behoort tot één van de zwaksten in de wereld. Het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking is € 350 (in Nederland meer dan € 20.000).De Gambiaanse economie rust hoofdzakelijk op de agrarische sector. De landbouw heeft als belangrijkste exportproduct de pinda. Dat is een wankele basis, omdat de prijzen

Bevolking

Gambia heeft ongeveer 1,5 miljoen inwoners en behoort met z’n 110 inwoners per km2 tot één van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De meeste mensen wonen in de kuststreek, waar de vier belangrijkste steden liggen, Banjul, Serekunda, Bakau/Fajar en Brikama. In Gambia wonen verschillende etnische groepen, waarvan de Mandinka met 44% de grootste is. Verder

Stichting Karamba

Onze stichting streeft naar betere leefomstandigheden en een rooskleuriger toekomstperspectief voor inwoners van Gambia. Om dit doel te bereiken, hebben we in de afgelopen jaren al veel gerealiseerd. En er staan nog veel mooie projecten in de steigers! De initiatiefnemers en bestuursleden van de stichting hebben hun hart al járen geleden verloren aan Gambia. Met

Hulp aan mensen met visuele beperking

Onze stichting helpt ook mensen met visuele problemen. Van het bedrijf Tempel Opticiens krijgen we heel veel brillen, met lenzen op sterkte. Deze brillen worden in het ziekenhuis door een oogarts nagekeken en aan de juiste patiënten gegeven. Voor een aantal vrouwen uit het dorp Toniataba hebben we een staaroperatie bekostigd. Staar komt in Gambia

Overkapte wachtruimte en extra geboortekamer

Voor zwangere vrouwen, moeders en kinderen willen we een overkapte wachtruimte bij het ziekenhuis realiseren. De vrouwen en jonge kinderen komen voor gezondheidscontroles en vaccinaties naar de kliniek, en moeten hier vaak kilometers ver voor lopen. Eenmaal bij het ziekenhuis wachten ze soms uren buiten in de brandende zon voordat ze aan de beurt zijn.

Noodzakelijke middelen

In 2015 doneerden we 200 uniformen aan het ziekenhuis van Soma, gelegen vlakbij en met een dependance in Toniataba. Toen we het ziekenhuis binnenkwamen, schrokken we enorm van de diep armoedige situatie waarin de zieken zich bevonden. Ze lagen op oude bedden met alleen plastic matrassen, zonder kussens, dekens of lakens. We hebben het hoofd van het ziekenhuis

Voorzieningen ziekenhuis

Stichting Karamba levert medische hulpmiddelen en materialen aan een ziekenhuis in Soma. Ook worden middelen verstrekt aan een medische kliniek in Toniataba. In de afgelopen twee jaar hebben we veel kunnen doneren aan het ziekenhuis in Soma en de medische kliniek in Toniataba. Zo helpen we ze aan verpleeguniformen, ziekenhuisbedden, matrassen, lakens, verbandmiddelen, instrumenten, laptops

Woning voor de leerkrachten

Een grote wens van de inwoners van Toniataba was de bouw van een huis voor de leerkrachten van de school. Leerkrachten woonden vaak in het huis van de ouders van één van de leerlingen. Een verre van optimale situatie, met als gevolg dat leerkrachten niet lang op de school blijven werken. Hierdoor kregen de kinderen

Schooluniformen

Stichting Karamba voorziet kinderen van schoenen, schooluniformen en schooltassen, zodat zij naar school kunnen.  Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld. Het is daar niet vanzelfsprekend dat ieder kind naar school gaat. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van drie jaar naar school.  Naast het benodigde studiemateriaal en de betaling van schoolkosten, moeten

Schilderen schoolgebouw

Een volgend project voor de school was het opnieuw schilderen van de binnen- en buitenkant van de school . Dit schilderwerk is eind 2016 afgerond. Om het af te maken, is er meteen een prachtig hek voor het schoolgebouw geplaatst.

Inrichting schoolgebouw

We hebben de klassen kunnen voorzien van nieuwe stoelen. Deze zijn gedoneerd door een school uit Harderwijk, en met de container verscheept naar Gambia.

Extra klaslokalen

We hebben twee extra klaslokalen voor de kleuterafdeling (nursery) gebouwd. Dit was nodig omdat er verschillende klassen (leeftijdsgroepen) bij elkaar in één lokaal zaten. Dit maakte het lesgeven erg moeilijk en daarnaast zaten er te veel kinderen in een ruimte. Inmiddels zitten er ongeveer 450 kinderen op de school in Toniataba.

https://www.stichtingkaramba.nl/category/projecten/school/

Kringloopwinkel in Soma

Eén van de projecten die Stichting Karamba heeft gerealiseerd, is de opzet van een kringloopwinkel in Soma. Onze contactpersoon Karamba verkocht in Soma al kleding en speelgoed dat wij hem vanuit Nederland toezonden. Hij was daarin zeer succesvol en het voorzag duidelijk in een behoefte. Hierdoor ontstond het idee om een winkel op te zetten

Geschiedenis

Gambia maakte ooit deel uit van het Ghanese Rijk. De eerste schriftelijke bronnen over het land zijn verslagen van Arabische handelaren uit de 9e en 10e eeuw. De Arabieren haalden slaven, goud, en ivoor uit het gebied via een handelsroute door de Sahara. In de 15e eeuw namen de Portugezen deze handel over via zeeroutes. Gambia maakte

The construction of the school is progressing steadily

The construction of the new technical school is progressing steadily. Please help us to equip the classrooms! Donate surplus tools or support us with a financial contribution.

De bouw van de school vordert gestaag!

De bouw van de nieuwe technische school vordert gestaag. Helpt u ons straks de lokalen in te richten?! Doneer overtollig gereedschap of steun ons met een financiële bijdrage.

A day of celebration!!!

Last Monday, Karamba Saidybah, on behalf of Karamba Foundation and the residents of Toniataba, under the watchful eye of Gambian television, signed for the transfer of the land for the construction of a new technical school. The construction can start!!!

Overdracht van de grond

Een feestelijke dag!! Afgelopen maandag heeft Karamba Saidybah, namens Karamba Foundation en de inwoners van Toniataba, onder toeziend oog van de Gambiaanse televisie, getekend voor de overdracht van de grond voor de bouw van een nieuwe technische school. De bouw kan van start gaan!!

The construction of the new school has been approved!

… but this is where the “Senior Secondary School” will soon rise!In June 2020 we told you about our plans to set up a vocational school for the children in Toniataba and Soma, Gambia. And now the time has finally come, the construction has been approved, indeed, next September the school will already be completed!The

De bouw van de school is goedgekeurd!

… maar hier verrijst straks de “Toniataba Technical Secondary School”! In juni 2020 vertelden wij u al over de plannen die wij hadden voor het opzetten van een ambachtsschool voor de kinderen in Toniataba en Soma, Gambia. En nu is het dan eindelijk zover, de bouw is goed gekeurd, sterker nog, komende september wordt de

Container arrived in Soma, the Gambia

Arrived! The container that our volunteers loaded with goods at the beginning of August has arrived at the thrift shop of Karamba Saidybah in Soma, The Gambia! As you can see in the movie Karamba sent us, they immediately started unloading!

Container gearriveerd in Soma

Gearriveerd!! De container die onze vrijwilligers begin augustus tot in de kleinste hoekjes hebben volgestouwd met goederen, is aangekomen bij de kringloopwinkel van Karamba Saidybah in Soma, Gambia! Zoals te zien in het filmpje dat Karamba ons stuurde, zijn ze gelijk begonnen met lossen!

Another container loaded

Loading a container is hard work, especially with these temperatures. But Teun, Niesje, Erik, Wim, Coen and Annelien have done the job again! This time the container contains a.o. school furniture of the Bernhard School Ermelo, computers of the Goede Herderschooland sewing machines for Isatou! The container is expected to arrive in Soma at the

Weer een container vol!

Het vullen van een container is hard werken, zeker met deze temperaturen. Maar onze bikkels Teun, Niesje, Erik, Wim, Coen en Annelien hebben de klus weer geklaard! Deze keer bevat de container o.a. schoolmeubilair van de Bernhardschool Ermelo, computers van de Goede Herderschool, en naaimachines voor Isatou! Naar verwachting zal de container eind augustus in

Trendy cushions and decorative doorstops

For trendy denim cushions (from € 8.50) and decorative doorstops (from € 5.50) made of denim you can also contact us. As with all articles made by our employees, the proceeds will go entirely to the foundation! For more information, please send us an email.

Hippe kussentjes en decoratieve deurstoppers

Voor hippe denim kussentjes (vanaf € 8,50) en decoratieve deurstoppers (vanaf € 5,50) van denim kunt u ook bij ons terecht. Zoals met alle artikelen die onze medewerkers maken, komt de opbrengst geheel ten goede aan de stichting! Voor meer informatie kunt u ons een mailtje sturen.

Sponsor a scholar!

Going to school as a child is not a matter of course everywhere. Also in The Gambia many children do not get a chance to learn due to lack of money. Almost 80% of the population in The Gambia is unemployed and if there is income, it is often no more than € 20, –

Sponsor een scholier!

Niet overal is het vanzelfsprekend om als kind naar school te gaan. Ook in Gambia krijgen veel kinderen door geldgebrek geen kans om te leren. Bijna 80% van de bevolking in Gambia is werkloos en als er wel inkomen is, dan is dat vaak niet meer dan € 20,- per maand. Met uw hulp kan

School supplies wanted!

To fill the pensil cases for the children in Toniataba, we are eagerly looking for all kinds of school supplies, such as erasers, pencil sharpeners, scissors, pens, pencils etc. Can you help us?

Schoolspullen gevraagd!

Oproep! Voor het vullen van de etuis voor de kinderen in Toniataba, zijn wij naarstig op zoek naar allerhande schoolspulletjes, zoals gummetjes, puntenslijpers, schaartjes, pennen, potloden etc. Kunt u ons helpen? Delen vinden wij fijn!

Nice aprons

Besides bags and pen cases, we also make and sell aprons. You can even order them with your (company) name embroidered on them! For example, we have already made aprons for the employees of Koping Flora in Ermelo. The proceeds from the sale of the aprons, which are available from € 8.50, will go entirely

Leuke schorten

Behalve tassen en etuis, maken en verkopen wij ook schorten. U kunt ze zelfs bestellen met uw (bedrijfs-)naam erop geborduurd! Zo hebben we bijvoorbeeld al schorten gemaakt voor de medewerkers van Koping Flora in Ermelo. De opbrengst van de verkoop van de schorten, die verkrijgbaar zijn vanaf € 8,50, komt geheel ten goede aan onze

Pen cases for school children in Toniataba

From the pieces of cloth that remain after making the bags (see our previous post), volunteers Marina van Veen and Bep de Vries make pen cases for the school children in Toniataba, Gambia. We fill the cases with pens and pencils, donated by Open Doors. Do you have any school supplies left? We will be

Etuis voor de scholieren

Van de lapjes stof die overblijven na het maken van de tassen (zie onze vorige post), maken vrijwilligers Marina van Veen en Bep de Vries etuis voor de schoolkinderen in Toniataba, Gambia. We vullen de etuis met o.a. pennen en potloden, die gedoneerd zijn door Open Doors. Heeft u ook schoolspullen over? U maakt ons

Karamba bags!

Our creative all-rounders Niesje Last and Laurine Erends make the most beautiful bags from felt, jute and denim! The bags are for sale from € 9.50 and the proceeds of the sale will go entirely to the foundation. Interested? Mail us!

Karamba tassen!

Onze creatieve alleskunners Niesje Last en Laurine Erends maken de prachtigste tassen van vilt, jute en denim! De tassen zijn te koop vanaf € 9,50 en de opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de stichting. Belangstelling? Stuur ons dan een mailtje!

We’ve received printers

Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken gave us two very nice professional printers, including a whole stock of cartridges! The first one has already been transported to The Gambia and will probably arrive at the end of June, the second will be transported with the next container. Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken

Inrichting van een computerlokaal

Met gedoneerde computers hebben we een apart computerlokaal voor de leerlingen ingericht. Zij leren met een computer omgaan en kunnen op een nieuwe manier kennis op doen. Stichting Karamba heeft alle computers en toebehoren geleverd.  Deze computers, beeldschermen, toetsenborden en muizen komen uit onze kringloopwinkel in Nederland of zijn via andere kanalen gedoneerd. Al het materiaal

Printers gekregen van makelaar

Wij kregen van Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken twee hele mooie professionele printers, inclusief een hele voorraad cartridges! De eerste is al op transport gegaan naar Gambia en zal daar waarschijnlijk eind juni aankomen, de tweede gaat met de eerst volgende container mee. Jan van den Berg Makelaardij & Hypotheken ontzettend bedankt, de

Omheinen van de groentetuin

Bij de school is een groentetuin gerealiseerd, die door de leerlingen en onderwijzers wordt onderhouden. De groenten en het fruit worden gebruikt voor de maaltijden die tussen de middag aan de leerlingen worden verstrekt. De leerlingen leren zo groenten en fruit te telen en eten de door hen zelf verbouwde producten. Een deel van de

Received computers

At the beginning of March the “Goede Herderschool” gave us no less than 30 computers for the school in Toniataba! Volunteer  Wim of  “De Zaak van Ermelo“,  is busy preparing all computers for use in The Gambia. We would like to thank the Goede Herderschool for this generous gift, we are very happy with it!

Computers van de Goede Herderschool gekregen

Begin maart hebben wij van de Goede Herderschool maar liefst 30 computers gekregen voor de school in Toniataba! Vrijwilliger van De Zaak van Ermelo Wim is druk bezig alle pc’s gereed te maken voor gebruik in Gambia. Wij willen de Goede Herderschool bij deze bedanken voor deze gulle gift, wij zijn er ontzettend blij mee!

Container to the Gambia

Yesterday another container with 40 m3 (!) of goods was transported to The Gambia. The transport of a container is very expensive, therefor volunteers Annelien, Koen, Niesje, Teun and Wim, used every cubic cm and packed it with goods for the hospital and the school in Toniataba and for the shop in Soma. Normally a

Container naar Gambia

Gisteren is er weer een container met 40 m3 (!) goederen op transport gegaan naar Gambia. Het transport van een container is enorm kostbaar, en daarom hebben vrijwilligers Annelien, Koen, Niesje, Teun en Wim iedere kubieke cm benut en volgestouwd met spullen voor het ziekenhuis en de school in Toniataba en voor de kringloopwinkel in

Festive opening new building school Toniataba

What a wonderful trip to The Gambia we have again behind us! We have new, special experiences richer… An important reason for our arrival was the opening of an extra building, with 2 new classrooms, for the school in Toniataba. And what a spectacle this opening moment was! The ceremony even reached the national television

Feestelijke opening nieuwbouw school Toniataba

Wat een prachtige reis naar Gambia hebben we weer achter de rug! We zijn nieuwe, bijzondere ervaringen rijker… Een belangrijke reden van onze komst was de opening van een extra gebouw, met 2 nieuwe klaslokalen, voor de school in Toniataba. En wat een schouwspel was dit openingsmoment! De ceremonie haalde zelfs de nationale televisie van

Nice revenue Christmas fair Old Church Ermelo

The Christmas Fair Committee of the Oude Kerk in Ermelo has earmarked the proceeds of the annual fair (2019) for the work in the Gambia of the Karamba Foundation in Ermelo. Also this Christmas the fair was a success which resulted in the nice amount of € 2,260. Thank you very much for that.

Mooie opbrengst kerstfair Oude Kerk Ermelo

Het kerstfaircomité van de Oude Kerk te Ermelo heeft de opbrengst van de jaarlijkse fair (2019) bestemd voor het werk in Gambia van de Stichting Karamba uit Ermelo. Ook deze kerst was de fair weer een succes wat het mooie bedrag van € 2.260 opleverde. Hartelijk dank daarvoor.

Vrijwilligers gezocht!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons 1 à 2 dagdelen per week willen helpen met het inpakken van goederen die wij naar Gambia versturen. Ieder kwartaal zenden wij een zeecontainer vol met goederen naar Gambia. Deze goederen moeten zorgvuldig worden ingepakt om schade te voorkomen. Met deze goederen kunnen wij weer diverse goede

Volunteers wanted!

We are looking for volunteers who want to help us 1 or 2 times a week with packing goods we send to The Gambia. Every quarter we send a sea container full of goods to The Gambia. These goods must be packed carefully to avoid damage. With these goods we can again support various charities

Skills Center Toniataba

For many children in The Gambia, secondary education after primary school is not feasible because of the costs involved or because there is no secondary education nearby. The inhabitants of Toniataba would like to see a Skills Center (kind of craft school) developed in their village. The board of the Karamba Foundation fully embraces this

Uitbreiding school nadert voltooiing

Nog wat schilderwerk en inrichting en dan is de uitbreiding van de Toniataba Basic Lower School een feit. Tijdens ons bezoek aan Gambia in januari 2020 hopen we deze nieuwbouw feestelijk te mogen openen.

Skills Center Toniataba

Voor veel kinderen in Gambia is vervolgonderwijs na de basisschool niet haalbaar vanwege de hieraan verbonden kosten of omdat er geen vervolgonderwijs in de buurt is. De inwoners van Toniataba zouden graag zien dat er in hun dorp een Skills Center (soort van ambachtsschool) wordt ontwikkeld. Het bestuur van de Stichting Karamba omarmt dit verzoek

School Toniataba nearly ready

Some more painting and furnishing and then the expansion of the Toniataba Basic Lower School is a fact. During our visit to The Gambia in January 2020 we hope to open this new building in a festive way.

Start bouw klaslokalen

We zijn gestart met de bouw van twee extra klaslokalen voor de school in Toniataba. De bouw hiervan is mede mogelijk gemaakt door de Leonardo-school in Harderwijk. Zij zamelden voor onze stichting een flink geldbedrag in. De stenen voor de lokalen zijn van zand gebakken, en de eerste lagen stenen zijn inmiddels gemetseld.

Start building classrooms

We have started the construction of two extra classrooms for the school in Toniataba. The construction of these was made possible by the Leonardo school in Harderwijk. They collected a large amount of money for our foundation. The stones for the classrooms have been fired from sand, and the first layers of stones have been

Waterpompstation op zonnepanelen

De stichting heeft gezorgd voor een waterpomp-station, met watertanks voor de tuin. De elektrische pomp werkt op zonnepanelen. Er zijn ook zonnepanelen gebruikt voor de school, het lerarenhuis en het ziekenhuis. Een prachtig project!

Waterpumpstation on solar

The foundation has provided a water pump station, with water tanks for the garden. The electric pump runs on solar panels. Solar panels have also been used for the school, the teacher’s house and the hospital. A wonderful project!

Elk project een bord

Alle projecten van Stichting Karamba krijgen voortaan een sponsorbord. Het lerarenhuis heeft er inmiddels al één. Er wordt nog een grotere voor gemaakt, maar het begin is er!

A sign for every project

All projects of the Karamba Foundation will from now on receive a sponsor board. The teacher’s house already has one. A bigger one will be made, but the beginning is there!

Hulp voor Aisha

Aisha is geboren met neurologische afwijkingen. Ze kan bijna niet meer lopen. Haar familie heeft geen geld om haar te laten behandelen, en daardoor is er medisch gezien al veel te lang niets voor haar gedaan. Stichting Karamba betaalt nu haar bezoeken aan de arts en fysiotherapeut. Hierdoor gaat ze inmiddels vooruit. Met de laatste

Help for Aisha

Aisha was born with neurological abnormalities. She can hardly walk anymore. Her family has no money to have her treated, so medically nothing has been done for her for far too long. The Karamba Foundation now pays her visits to the doctor and physiotherapist. Because of this she is making progress. With the last container

Wachtruimte ingewijd

De nieuw gebouwde wachtruimte voor het ziekenhuis is alweer een tijdje in gebruik. En nu is de wachtruimte ook nog officieel ingewijd!

Waitingroom ready

This year we started the construction of a covered waiting room for patients of a medical clinic in Soma. The building is now ready! Thanks to the waiting room the patients, mostly mothers with babies, can wait their turn in a more comfortable way. They often walk for hours in the heat to get to

Waitingroom hospital

The newly built waiting room for the hospital has been in use for some time now. And now the waiting room has also been officially inaugurated!

Donatie van 2700 euro

Basisschool Leonardo in Harderwijk heeft zich met een hele actie-maand voor onze stichting ingezet. Met allerlei activiteiten, waaronder een kleedjesmarkt op het schoolplein, hebben de leerlingen maar liefst € 2700,- ingezameld. De hele opbrengst hebben zij aan Stichting Karamba gedoneerd. De leerlingen hebben zelf een cheque gemaakt en die officieel, in bijzijn van alle klassen,

Gift of 2700 euro

Elementary school Leonardo in Harderwijk has devoted an entire month of action to our foundation. With all kinds of activities, including a clothes market on the schoolyard, the students raised no less than € 2700. They donated the entire proceeds to the Karamba foundation. The students made their own cheque and officially handed it out

Harderwijkse basisschool helpt

De Leonardo-school in Harderwijk hield een actie-maand voor stichting Karamba. De leerlingen hebben allerlei acties bedacht waarmee ze in de maand juni geld konden inzamelen voor de stichting. Van klusjes doen tot flessen ophalen, een benefiet-concert en verkoop van zelfgemaakte lekkernijen. Zij sloten de actiemaand feestelijk af met een gezellige, drukke kleedjesmarkt op het schoolplein. En

School Harderwijk helps Karamba Foundation

The Leonardo school in Harderwijk held an action-month for the Karamba foundation. The pupils came up with all kinds of actions with which they could raise money for the foundation in the month of June. From doing chores to collecting bottles, a benefit concert and selling homemade delicacies. They closed the month with a festive

Karamba Foundation in the center of Ermelo!

Until recently, we sold our beautiful products at the Ermelo store. Soon we will have a number of points of sale in the centre of Ermelo. At Depeche Clothing we now sell bags. We make the bags ourselves, from the most beautiful fabrics we (especially) buy in The Gambia. With your purchases you automatically support

Stichting Karamba in het centrum van Ermelo!

Tot voor kort verkochten we onze mooie producten bij de Zaak van Ermelo. Binnenkort krijgen we een aantal verkooppunten in het centrum van Ermelo. Bij Depeche Clothing  verkopen we inmiddels tassen. De tassen maken we zelf, van de allermooiste stoffen die we (vooral) in Gambia kopen. Met jouw aankopen steun je automatisch ons mooie werk

Wachtruimte voltooid

Dit jaar zijn we gestart met de bouw van een overdekte wachtruimte voor patiënten van een medische kliniek in Soma. Het gebouwtje is nu klaar! Dankzij de wachtruimte kunnen de patiënten, veelal moeders met baby’s, op een comfortabeler manier wachten tot ze aan de beurt zijn. Vaak lopen zij úren in de hitte om naar

Project school Toniataba

Tijdens onze laatste reis in Gambia ontmoetten we het nieuwe schoolhoofd van de school in Toniatiaba. Ze zijn enorm blij met het lerarenhuis dat dankzij de stichting kon worden gebouwd. Samen met hem en de leraren die er wonen, hebben we het lerarenhuis bezocht. Wij hebben meteen een mooie grote tv met DVD speler en

Project school Toniataba

Tijdens onze laatste reis in Gambia ontmoetten we het nieuwe schoolhoofd van de school in Toniatiaba. Ze zijn enorm blij met het lerarenhuis dat dankzij de stichting kon worden gebouwd. Samen met hem en de leraren die er wonen, hebben we het lerarenhuis bezocht. Wij hebben meteen een mooie grote tv met DVD speler en

Reis naar Gambia

Vorige week zijn we weer afgereisd naar Gambia. Het is goed om met eigen ogen te zien hoe het er voor staat met de verschillende projecten en hoe het met onze teamleden in Gambia is. En natuurlijk ook om te horen over de behoeften die er nog zijn, en waar we bij kunnen helpen. We

Visit Gambia

Last week we travelled to The Gambia again. It’s good to see with our own eyes how the different projects are doing and how our team members are doing in The Gambia. And of course also to hear about the needs that are still there, and where we can help. We have been extensively updated

Rollators voor ziekenhuis

Ook Zorgoutlet Midden Nederland draagt een steentje aan onze stichting bij! Dit Ermelose bedrijf, dat tweedehands en nieuwe zorghulpmiddelen verkoopt, doneert 50 tot 100 rollators aan onze stichting. De rollators zijn bestemd voor het ziekenhuis in Soma. Het zijn er zóveel, dat we ze niet allemaal in één keer naar Gambia kunnen sturen. De rollators

Rollators voor ziekenhuis

Ook Zorgoutlet Midden Nederland draagt een steentje aan onze stichting bij! Dit Ermelose bedrijf, dat tweedehands en nieuwe zorghulpmiddelen verkoopt, doneert 50 tot 100 rollators aan onze stichting. De rollators zijn bestemd voor het ziekenhuis in Soma. Het zijn er zóveel, dat we ze niet allemaal in één keer naar Gambia kunnen sturen. De rollators

1 2