Project school Toniataba

Tijdens onze laatste reis in Gambia ontmoetten we het nieuwe schoolhoofd van de school in Toniatiaba. Ze zijn enorm blij met het lerarenhuis dat dankzij de stichting kon worden gebouwd. Samen met hem en de leraren die er wonen, hebben we het lerarenhuis bezocht. Wij hebben meteen een mooie grote tv met DVD speler en speakers aan de leraren overhandigd. Dit kunnen ze gebruiken voor de school.

Het was ook mooi om te zien dat de leerlingen nu aan nette tafeltjes en stoeltjes kunnen zitten. Dit schoolmeubilair is aan onze stichting gedoneerd en vervolgens naar Gambia verscheept.

In de komende periode laten we bij de school twee extra lokalen bouwen, een bibliotheek en een computerlokaal. Ook komt er een kantoortje voor het hoofd van de school, met een computer en printer. Alweer een mooi project om onze tanden in te bijten!