ANBI

Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Karamba heeft een ANBI-status sinds 20 maart 2015 en is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer: 98745. U kunt onze registratie controleren op de website van de belastingdienst. Ook kunt u daar verdere informatie over belastingaftrek vinden: www.belastingdienst.nl

Stichting Karamba heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. Stichting Karamba wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de mensen in Gambia.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (stichtingkaramba.nl)