Missie en doel

Stichting Karamba is ontstaan vanuit gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een beter toekomstperspectief hebben. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer kunt lezen. Dit alles om de leefomstandigheden in dit Afrikaanse land te verbeteren, maar niet te verwesteren.

Karamba Saidybah is al jaren onze kontaktpersoon in Gambia. De Stichting is naar hem vernoemd.

Ons doel is om kansarme mensen, ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst, in de binnenlanden van Gambia de mogelijkheid te bieden een beter bestaan op te bouwen en een toekomstperspectief te realiseren door:

a. Het opzetten en begeleiden van structurele onderwijsprojecten.
b. Het ontwikkelen van structurele medische zorg.
c. Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw en ecologisch gebied.
d. Het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap.
e. Het creƫren van werkgelegenheid.

Deze doelstelling is statutair vastgelegd.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opstarten en begeleiden van doelgerelateerde projecten.