Voorzieningen school Toniataba

Het hoofd van de Toniataba Lower Basic School heeft ons verzocht de volgende projecten te willen ondersteunen. Uiteraard kan dat niet allemaal tegelijk worden gerealiseerd. Het eerste project zal het afrasteren van de groentetuin worden.

Bij de school is een groentetuin gerealiseerd, welke door de leerlingen en onderwijzers wordt onderhouden. De groenten en het fruit wordt gebruikt voor de maaltijden die tussen de middag aan de leerlingen worden verstrekt. De leerlingen leren dus groeten en fruit te telen en nuttigen de door hen zelf verbouwde produkten.

Een deel van de tuin was niet afgerasterd. Dit betekent dat dieren die in het wild rondlopen de tuinen regelmatig plunderden. De school wilde daarom graag de hele tuin afrasteren. Inmiddels is dit gebeurd en is er een muur gebouwd om geiten en schapen weg te houden bij de groenten en andere gewassen. Niet alleen is de muur door een paar mannen uit Toniataba gemetseld, zelfs de stenen hebben ze zelf gebakken!

Schooltuin
Schooltuin vóór de omheining
De muur in aanbouw
De muur in aanbouw
Zelfgebakken stenen
Zelfgebakken stenen

Het volgende project voor de school was het binnen en buiten schilderwerk vernieuwen. Inmiddels is het schilderwerk eind 2016 afgerond

deel schoolgebouw

deel schoolgebouw

De inwoners van ToniaTaba hebben aangegeven dat het een grote wens is dat er een huis voor de leerkrachten van de school wordt gebouwd. Met goede huisvesting voor de leerkrachten zullen zij ook langer verbonden blijven aan de school en dat is goed voor de rust en continuïteit.

huis in aanbouw

De volgende projecten staan nog op het wensenlijstje voor de toekomst:

  • bouw van 2 klaslokalen voor de kleuterafdeling (nursery)
  • bouw van een opslag-/voorraadruimte
  • realiseren van energie-onafhankelijkheid door het aanbrengen van zonnepanelen
  • aanschaf van leermiddelen, waaronder het inrichten van een computerlokaal.