Schooluniformen

Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld waarin het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind naar school gaat. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Er wordt per kind vastgesteld in welke klas hij of zij terecht komt. Naast het studiemateriaal en de schoolkosten die betaald moeten worden, dienen de kinderen een schooluniform te dragen.

Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit verschillende lagen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen onderwijs op de nursery school volgen. Deze nursery school geeft les aan kinderen tot en met 7 á 8 jaar, vergelijkbaar met de Nederlandse onderbouw. Daarop volgt de primary school, de secundairy school en vervolgens beroepsonderwijs. Stichting Karamba richt zich met name op de nursery en de primary school omdat deze vorm van onderwijs helaas niet of zeer beperkt worden gesubsidieerd door de overheid.

Om alle kinderen de mogelijkheid tot onderwijs te geven wil de Stichting Karamba helpen de kwaliteit van de bestaande nursery school in Toniataba te verbeteren door nieuwe klaslokalen en toiletvoorzieningen te gaan bouwen. Tevens zijn er projecten in voorbereiding om een computerlokaal in te richten en de schooltuin te voorzien van een omheining ter bescherming van de groenten en het fruit die daar worden verbouwd. Tevens wordt er een sponsoring programma opgezet voor de aanschaf van schooluniformen en toebehoren.

Voorwaarden deelnemende kinderen

  • het kind gaat iedere dag naar school
  • de kinderen dragen allemaal een schooluniform om gelijkheid te creëren
  • het gezin (de ouders) moet(en) voldoende motivatie en ondersteuning bieden aan het kind om naar school te kunnen gaan
  • het kind nuttigt in de pauze een gezonde maaltijd op school
  • het kind bezit een schooltas en een paar gedegen schoenen

Om aan deze voorwaarden te voldoen wordt er door Stichting Karamba een sponsoring programma opzetten voor de leerlingen van de Toniataba Lower Basic School. Elk kind dat naar school gaat, heeft een eigen sponsor. Deze sponsor maakt jaarlijks een bedrag van 40 euro over naar de stichting, wat voldoende is om aan bovenstaande materiële zaken te kunnen voldoen (uniform, schoolmaaltijd, schoenen en een tas).