Opzetten van een kringloopwinkel in Soma

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De nog lege container in Ermelo

Een van de projecten die de Stichting Karamba in 2015 heeft gerealiseerd is het opzetten  van een kringloopwinkel in Soma. In de kuststreek zijn al een aantal van dit soort winkels te vinden, maar niet in het binnenland. Het doel van deze winkel is om:

  • voor een aantal mensen werkgelegenheid te realiseren;
  • Gambianen in staat te stellen goederen te kopen tegen relatief lage prijzen
  • Uit het positieve exploitatieresultaat bijdragen te reserveren voor andersoortige projecten in Gambia welke door de Stichting Karamba worden geïnitieerd cq. ondersteund.

Onze vertrouwenspersoon Karamba verkoopt al sinds twee jaar kleding en speelgoed in Soma die hem vanuit Nederland worden toegezonden. Hij is daarin zeer succesvol en het voorziet duidelijk in een behoefte. Door dit succes is het idee ontstaan om een winkel op te zetten en te exploiteren.

In oktober 2015 is de eerste 40 ft container met goederen naar Soma gestuurd. Medio november 2015 zijn de bestuursleden van Stichting Karamba naar Soma vertrokken om Karamba te helpen met de inrichting van de winkel.

De winkel, met de naam Karamba Foundation is op 18 november 2015 geopend. De spullen vliegen de winkel uit. Inmiddels staat de 4e container klaar om naar Gambia te verschepen. Het ligt in de bedoeling om 4-5 containers per jaar naar Soma te zenden.

De goederen die we vanuit Nederland naar Soma sturen zijn in hoofdzaak gedoneerd door kringloopwinkel/leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo, Kringloopwinkel Ermelo en Dorcas Elburg. Maar ook diverse particulieren hebben goederen gedoneerd. We hopen ook voor de toekomst weer een beroep op hen te mogen doen.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De winkel aan de buitenzijde

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Even uitrusten
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Jumbo zie je ook overal
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Meubels en matrassen
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De kledingafdeling
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Kleding in alle soorten en maten
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De kledingafdeling
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Een blik in de winkel
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De eerste klanten

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De trotse eigenaar van de winkel – Karamba
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Het spandoek wordt opgehangen
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
De Nederlandse vlag hangt boven de winkel
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bestuur en familie Karamba

20151118_090617