Welkom op de website van Stichting Karamba
Net als vele andere Nederlanders werden wij tijdens een vakantie in Gambia getroffen door de barre omstandigheden waaronder de Gambianen leven. Het ontbreken van een toekomstperspectief is wel het meest schrijnend. Er ontstond onmiddellijk een behoefte om een helpende hand bieden, wetende dat deze hulp slechts de bekende druppel op de gloeiende plaat is. Maar als we voor een aantal mensen de nood enigszins kunt verlichten, dan laten we dat niet na!

Zo begonnen we 2 jaar geleden met het maandelijks versturen van 6 dozen kleding en speelgoed. Eén van de bestuursleden heeft een kringloopwinkel en al snel werd er vanuit deze winkel kleding en speelgoed gedoneerd. Het aantal dozen groeide van 6 naar 20 per maand. De effecten daarvan zijn duidelijk waarneembaar bij een aantal gezinnen die we deze goederen sturen. Na een bezoek aan de Toniataba Lower Basic School groeide het besef dat we ook iets voor de kinderen van die school moeten doen. In overleg met het schoolhoofd werd besloten een aantal computers te doneren. Kinderen vertrouwd maken met computers biedt hen een betere kans in de toekomst.

In januari 2015 kwamen we tot de conclusie dat we méér voor de inwoners van Toniataba wilden doen. Het idee om een stichting op te richten werd geboren. Met een stichting zien we meer mogelijkheden om fondsen te werven en daarmee meer projecten op te zetten. Op 20 maart 2015 is dan ook Stichting Karamba opgericht. Notaris Doorn te Ermelo heeft de oprichting ervan gesponsord.

De naam van de stichting verwijst naar onze contactpersoon in Gambia, Karamba, met wie in de loop der jaren een bijzondere vriendschap is ontstaan. Karamba woont met zijn gezin in Toniataba, circa 300 kilometer landinwaarts. Met de kleding die wij hem sturen steunt hij zijn gezin en families in het dorp. Wat overblijft verkoopt hij op de markt in een dorp verderop, Soma.

Stichting Karamba wil samen met de lokale bevolking projecten opzetten op het gebied van onderwijs, medische zorg, landbouw en ecologie, zelfstandig ondernemerschap en het creëren van werkgelegenheid.